MIXAIR 2

Systém minimálního mazání s chlazením pro použití u vysokorychlostních ložisek

úvodní obrázek

   SYSTÉM MAZÁNÍ

 

 

    Minimální mazání s chlazením olej / vzduch je nejlepším způsobem,

    jak snadno vyřešit problém mazání rotujících částí stroje a to

    jak z hlediska spotřeby tak ekologie.

    Mazací olej je ve velmi malém množství vstřikován pomocí toku

    vzduchu při nízkém tlaku do prostoru protáčení ložisek za podmí-

    nek, které nesplňují žádné jiné způsoby mazání.

 

 

          

 

                                                    

 

 

 

cerpadla    MAZACÍ JEDNOTKA

 

    MIXAIR 2 představuje vývojově nejlepší řešení minimálního mazání

    olej/vzduch. Činnost je zajištěna pomocí zařízení s mikročerpadly,

    která mají regulovatelné průtoky mezi 3 a 24 mm3, množstevně pře-

    počítatelné na počet kapek. Tyto minimální dávky maziva se dostá-

    vají do napájecího potrubí, které je spojené se spotřebiči pomocí

    mísícího kanálu olej/vzduch. Tam se, mimo mazivo, dostává i tok

    vzduchu z regulátoru tlaku.

    MIXAIR 2 umožňuje mazání jednoho až osmi bodů. V případě potřeby

    dovoluje vyloučit z činnosti některý ze spotřebičů.

    Jednotka je vybavena nádrží na mazivo o obsahu 3 l, ochrannou skříní

    z cínu, s krytím IP65, kde se nachází mikročerpadla, regulační a

    kontrolní systém, řídící a kontrolní zařízení.

 

 

    Základní charakteristikou skupiny je:

 

    - Objemové dávkování s regulovatelným množstvím maziva, pro každé

      spuštění a následně možnost napájení některého spotřebiče podle

      žádaného hodinového množství vycházejícího z jeho parametrů.

    - Kontrola činnosti každého mikročerpadla.

    - Kontrola tlaku vzduchu na každém výtlaku až ke spotřebičům.

    - Možnost regulace frekvence zásahů čerpadel, doby pauzy.

    - Jednoduchost, regulace dvou parametrů, průtoku a četnost cyklů.schéma systému